Układ okresowy pierwiastków można wyślwietlać w pięciu trybach.

Tryb 1
Wyswietlenie pierwiastków ze względu na charakter chemiczny

Kolorystyka układu w tym trybie przedstawia METALE na niebiesko, a NIEMETALE na czerwono.

Pod układem znajduje się legenda wyjaśniajaca znaczenie kolorów

Nad układem znajduje się legenda wyjaśniająca jakie informacje dotyczące pierwiastków zawarte są w komórkach
Tryb 2
Wyswietlenie pierwiastków ze względu na stan skupienia

Kolorystyka układu w tym trybie przedstawia CIAŁA STAŁE na beżowo, ciecze na czerwono, a GAZY na żółto.

Pod układem znajduje się legenda wyjaśniajaca znaczenie kolorów

Nad układem znajduje się legenda wyjaśniająca jakie informacje dotyczące pierwiastków zawarte są w komórkach
Tryb 3
Wyświetlenie pierwiastków ze względu na przynależnośc do bloku energetycznego

Kolorystyka układu w tym trybie przedstawia pierwiastki z bloku energetycznego s na niebiesko, pierwiastki z bloku energetycznego p na różowo, pierwiastki z bloku energetycznego d na żółto, a pierwiastki z bloku energetycznego f na beżowo.

Pod układem znajduje się legenda wyjaśniajaca znaczenie kolorów

Nad układem znajduje się legenda wyjaśniająca jakie informacje dotyczące pierwiastków zawarte są w komórkach
Tryb 4
Wyświetlenie pierwiastków ze względu na elektroujemność

Kolorystyka układu w tym trybie przedstawia pierwiastki z bloku energetycznego s na niebiesko, pierwiastki z bloku energetycznego p na różowo, pierwiastki z bloku energetycznego d na żółto, a pierwiastki z bloku energetycznego f na beżowo.

Pod układem znajduje się legenda wyjaśniajaca znaczenie kolorów

Nad układem znajduje się legenda wyjaśniająca jakie informacje dotyczące pierwiastków zawarte są w komórkach
Tryb 5
Wyświetlenie pierwiastków ze względu na wartościowość

Kolorystyka układu w tym trybie odpowiada charakterowi chemicznemu pierwiastka z trybu 1.

Nad układem znajduje się legenda wyjaśniająca jakie informacje dotyczące pierwiastków zawarte są w komórkach

Szczegółowa charakterystyka pierwiastka

Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na komórce danego pierwiastka, otwiera się okno ze szczegółowymi danymi:

Wartościowość: typowa, rzadko spotykana

Potencjał elektrodowy względem normalnej elektrody wodorowej.
Zapis (2+/0) oznacza reakcję: Fe2+ + 2e- –> Fe0,
a (3+/2+) ozanacza reakcję: Fe3+ + 1e- –> Fe2+

Gęstość dla gazów po skropleniu, w temperaturze wrzenia

Przy temperaturze wrzenia: s = sublimacja

Wyszukiwanie

W trybie układu okresowego znajduje się wyszukiwarka:

Wyszukiwanie można prowadzić wpisując nazwę polską lub angielską, symbol pierwiastka lub liczbę atomową. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na przycisk "Szukaj" w nowym oknie wyświetlana jest szcegółowa charakterystyka pierwiastka (Pokaż opis).